تبلیغات
 ... خوش آمدید

شما تا 25 ثانیه ی دیگر منتقل می شوید

با عرض خسته نباشید به دوستان عزیز ،
از امروز دیگه روی سایت جدیدم مطلب مینویسم ،
.
شما تا چند لحظه ی دیگه به طور خودکار به سایت جدید وارد می شوید ...
آدرس جدید سایت : http://hmdmahmoudi.vcp.ir


/post/archive/1389/12
/post/archive/1389/11
/post/archive/1389/10
/post/archive/1389/6
/post/archive/1389/5
عنوان :مجموعه نرم افزارهای SeismoSoft
متن :
1- SeismoStruct : این نرم افزار برای ارزیابی تحلیلی دقیق از طبقات مختلف ساختمان، از جمله ساختمان ها ، پل ها و یا کارخانه های صنعتی توسعه یافته ، در معرض حرکت زمین لرزه قوی طراحی شده است. این سیستم دارای یک تعداد از روش های استاتیک و دینامیک غیرخطی تجزیه و تحلیل (pushover،  تحلیل دینامیکی افزایشی، و غیره) است تا به عنوان تحلیلی از شرایط ناشی از ارزیابی های مدرن مبتنی بر عملکرد لرزه ای و فلسفه طراحی باشد.
جهت دریافت این نرم افزار و نرم افزارهای دیگر SeismoSoft به "ادامه مطلب" بروید.

2- SeismoSignal:این نرم افزار یک نرم افزار کارآمد، برای پردازش قوی حرکت داده است.
جهت دریافت اینجا کلیک کنید

3- SeismoSpect : این نرم افزار به کاربران اجازه می دهد تا  برای ایجاد کتابخانه ای از  حرکات زمین و ذخیره همه آنها  در یک فایل منفرد و کنترل آسان و به اشتراک گذاری ساده آنها را امکان پذیر می سازد. سپس قادر به استفاده از چند نوع فیلتر، پایه انجام تصحیح، محاسبات واکنش طیفی متوسط مجموعه ای از شتابنگاشتهای و مقایسه این نتایج با طیف هدف می باشد. تعدادی از  پارامترهای حرکات زمین نیزمی تواند محاسبه شود.
جهت دریافت اینجا کلیک کنید

4- SeismoMatch : این برنامه قادر به تنظیم نگاشت زلزله، علاوه بر این از طریق موجک، برای مطابقت با هدف خاص طیف پاسخ است. کاربران فرصت دارند تا به طور همزمان  تعدادی از شتابنگاشتها را همپایه کرده، و سپس متوسط همپایه شده طیف همسان که حداکثر تحمل غیر متجانس با محیط از پیش تعریف شده است را بدست آورند . این نرم افزار بدین ترتیب می تواند در ترکیب استفاده شود با ابزار انتخاب پرونده و سوابق تناسب الگوریتم تأیید برای تعریف تقاضاهای کافی از سوابق برای تجزیه و تحلیل غیر خطی دینامیکی سازه های جدید و یا موجود.
جهت دریافت اینجا کلیک کنید