تبلیغات
 ... خوش آمدید

شما تا 25 ثانیه ی دیگر منتقل می شوید

با عرض خسته نباشید به دوستان عزیز ،
از امروز دیگه روی سایت جدیدم مطلب مینویسم ،
.
شما تا چند لحظه ی دیگه به طور خودکار به سایت جدید وارد می شوید ...
آدرس جدید سایت : http://hmdmahmoudi.vcp.ir


/post/archive/1389/12
/post/archive/1389/11
/post/archive/1389/10
/post/archive/1389/6
/post/archive/1389/5
عنوان :مواد آزمون ورود به حرفه‌ مهندسان(پایه سه)
متن :

موارد زیر مربوط به آخرین آزمون برگزار شده (اردیبهشت ماه 89) می‌باشد:
موارد زیر مربوط به آخرین آزمون برگزار شده (اردیبهشت ماه 89) می‌باشد:

رشته عمران (محاسبات)

· اصول و مبانی بارگذاری ساختمان و مبحث ششم (1385)

· اصول و مبانی تحلیل سازه‌ها (در حد سرفصل‌های رسمی دانشگاهی)

· اصول و مبانی مكانیك خاك و مهندسی پی و مبحث هفتم (1388)

· اصول و مبانی طراحی و اجرای ساختمانها با مصالح بنایی و مبحث هشتم(1384)

· اصول و مبانی طراحی و اجرای ساختمانهای بتنی و مبحث نهم (1388)

· اصول و مبانی طراحی و اجرای ساختمانهای فولادی و مبحث دهم(1387)رشته عمران (نظارت)

· قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان (1374)

· مبحث دوم ( نظامات اداری)(1384)

· مبحث پنجم (مصالح و فرآورده‌های ساختمانی) (1382)

· مبحث ششم (بارهای وارد بر ساختمان)( 1385)

· مبحث هفتم (پی و پی‌سازی) (1388)

· مبحث هشتم (طرح و اجرای ساختمانهای با مصالح بنایی) ( 1384)

· مبحث نهم (طرح و اجرای ساختمانهای بتن آرمه) مصوب 1388 و تكنولوژی بتن (مطابق سرفصلهای رسمی دانشگاهی)

· مبحث دهم (طرح و اجرای ساختمانهای فولادی) (1387)

· مبحث یازدهم (اجرای صنعتی ساختمانها) ( 1383)

· مبحث دوازدهم (ایمنی و حفاظت كار در حین اجرا) (1385)

· راهنمای جوش و اتصالات جوشی در ساختمانهای فولادی (بخش‌های نظارت و اجرا) (1386)

· راهنمای قالب‌بندی ساختمانهای بتن‌آرمه (1382)

· * تحلیل سازه‌ها و طراحی سازه‌های فولادی و بتنی (در حد اطلاعات دانشگاهی و كلی)

· * روشها و جزئیات اجرایی ساختمانرشته تاسیسات برقی

· قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان و آئین‌نامه‌های اجرایی آن (1375 و 1374)

· مبحث دوم ( آئین‌نامه ماده33 قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان و شیوه‌نامه آن)(1384)

· مبحث دوازدهم (ایمنی و حفاظت كار در حین اجرا) (1385)

· مبحث سیزدهم (طرح و اجرای تأسیسات برقی ساختمانها) (1382)

· مبحث پانزدهم (آسانسورها و پله‌های برقی(1387)

· راهنمای مبحث سیزدهم( طرح و اجرای تأسیسات برقی ساختمانها) (1382)

· * طرح و اجرای تأسیسات برقی

رشته تاسیسات مكانیكی

· قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان و آئین‌نامه‌های اجرایی آن (1374 و1374)

· مبحث دوم ( آئین‌نامه ماده33 قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان و شیوه‌نامه آن)(1384)

· مبحث دوازدهم (ایمنی و حفاظت كار در حین اجرا) (1385)

· مبحث چهاردهم (تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع) (1380)

· مبحث پانزدهم (آسانسورها و پله‌های برقی) (1387)

· مبحث شانزدهم (تأسیسات بهداشتی)

· مبحث هفدهم (تأسیسات لوله‌كشی و تجهیزات گاز طبیعی ساختمانها)(1387)

· مبحث نوزدهم ( صرفه جویی در مصرف انرژی)

· * طرح وا جرای تأسیسات مكانیكیرشته شهرسازی

· قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان و آئین‌نامه‌های اجرایی آن (1375 و 1374)

· مبحث دوم ( نظامات اداری)(1384)

· مبحث چهارم( الزامات عمومی ساختمان)(1387)

· مبحث بیستم( علائم و تابلوها)(1384)

· حقوق، قوانین، مقررات و آیین‌نامه‌های مربوط به شهرسازی كشور( نظیر قانون تغییر نام آبادانی و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازی، قانون تاسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران، قانون شهرداریها، آیین نامه بررسی و تصویب انواع طرحها از سطح ملی تا محلی، مباحث عمومی حقوق شهری و مشابه)

· مصوبات شورایعالی شهرسازی و معماری ایران

· * اطلاعات تكنیكی لازم در زمینه نقشه كشی و آمار

رشته نقشه برداری

· قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان و آئین‌نامه‌های اجرایی آن (1375 و 1374)

· مبحث دوم ( نظامات اداری)(1384)

· مبحث چهارم( الزامات عمومی ساختمان)(1387)

· مبحث بیستم( علائم و تابلوها)(1384)

· حقوق، قوانین، مقررات و آیین‌نامه‌های مربوط به شهرسازی كشور( نظیر قانون تغییر نام آبادانی و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازی، قانون تاسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران، قانون شهرداریها، آیین نامه بررسی و تصویب انواع طرحها از سطح ملی تا محلی، مباحث عمومی حقوق شهری و مشابه)

· مصوبات شورایعالی شهرسازی و معماری ایران

· * اطلاعات تكنیكی لازم در زمینه نقشه كشی و آمار

رشته ترافیك

*

قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان و آئین‌نامه‌های اجرایی آن
*

مبحث دوم ( آئین‌نامه ماده33 قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان و شیوه‌نامه آن) (1384)
*

آئین‌نامه طراحی راههای شهری، مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری
*

* اطلاعات لازم در مورد مطالعات ترابری و طرحهای ساماندهی ترافیك
*

* طراحی جزئیات فنی و مهندسی معابر و تقاطع‌ها


* برای موارد ذكر شده منبع خاصی معرفی نمی‌گردد.

* تذكر1 : منظور از مباحث، مباحث مقررات ملی ساختمان می‌باشد.
* تذكر2 : در صورت تناقض بین مباحث مقررات ملی ساختمان و سایر مدارك فنی، مباحث مقررات ملی ساختمان ملاك عمل خواهد بود.
* تذكر3 :آخرین نسخه معتبر مدارك و منابع فنی اعلام شده ملاك عمل خواهد بود.منبع : معاونت امور و مسکن و ساختمان